Udredningspakken

I mentorkopset har vi bl.a. til opgave at støtte mentee i at minimere barrierer for uddannelse og beskæftigelse. Indimellem er den største barriere en manglende forståelse for den egne situation, herunder psykiske problemer, som blokerer for udvikling og realisering af ønsker. Måske er mentee uenig med resultaterne af de psykologiske udredninger eller kan ikke se formålet med en anbefalet behandling. Vi vil gerne støtte op om, at borger bliver mødt respektfuldt og vejledt omhyggeligt i forbindelse med en eventuel diagnose.

Derfor samarbejder Alsted Consulting med tidligere overlæge ved Ballerup Psykiatrisk Center: speciallæge i psykiatri Peder Knudsen. Med udredningspakken tilbydes borger og dennes sagsbehandler en "second opinion" og en gennemgang af gamle akter til bedre forståelse af diagnosebevirkede udfordringer.

Der kan være talte om diagnoser som voksen-ADHD, angst, bipolar affektiv sindslidelse, borderline-personlighedsforstyrrelse, depression, dyssocial personlighedsstruktur, emotionel ustabilitet, fobier, histrionisme, hypokondri, mental retardering, misbrugslidelser, OCD, paranoia, PTSD, skizofren sindslidelse og skizoid personlighedsforstyrrelse.

Udredninspakken er et forløb, der omfatter følgende:

forberedende sagsgennemgang ved speciallæge Peder Knudsen;
1-2 møder mellem borger og speciallæge Peder Knudsen;
supervision af mentor ved speciallæge Peder Knudsen;
sammenfattende rapport, der omfatter diagnostik og relevant handleorientering.

Varighed:
Rapporten ligger klar inden for 2-4 uger, såfremt borger indvilliger i forløbet.

KLIK for at se tilbuddet som PDF.